Reciklaža

Reciklaža je proces transformacije otpadnih materijala u nove proizvode kako bi se sprečilo gubljenje potencijalno korisnih materijala, smanjila potrošnja svežih sirovina, smanjuju se potrošnja energije, zagađenje vazduha (sa spaljivanjem) i zagađenje voda (iz deponovanja) smanjenjem potreba za "konvencionalno" odlaganje otpada, i manja emisija štetnih gasova u odnosu na plastiku. Reciklaža je ključna komponenta modernog smanjenja otpada i treća komponenta "smanjiti, ponovo upotrebiti i reciklirati" hijerarhije otpada.
"Wikipedia"