O nama             Kompanija RE3-PRODUCT DOO je osnovana 2008. godine sa sedištem u Plandištu, Republika Srbija. Naša delatnost je sakupljanje i reciklaža plastike i kartona i nju obavljamo na tri lokacije od kojih su dve u Plandištu i jedna u Vršcu. Imamo dugogodišnju saradnju i iskustvo u poslovanju sa renomiranim kompanijama čiji neopasni otpad sakupljamo, recikliramo i zbrinjavamo na društveno odgovoran način poštujući najviše standarde iz ove oblasti.
Posedujemo sertifikate ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001.
Izvozimo oko 35% naših proizvoda u 7 zemalja okruženja i EU.

Najzastupljeni proizvodi:

  - PVC meki mleveni
  - PVC tvrdi mleveni
  - PET regranulat i PET predforme mlevene
  - PP mleveni i regranulat
  - PS mleveni i regranulat
  - PELD i PEHD regranulat